“Jednym słowem fotografia jest tym, czym ją uczyni fotograf: dziełem sztuki lub przedmiotem handlu” - William Howe Downes

Obserwatorzy